Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Gea van Loo

Portefeuille: Sociaal domein (armoede, participatie, sif-gelden en overig)

e-mail: gea.van.loo@gemeenteraadmaastricht.nl
Tel: 06-20473780

Over Gea:

Mijn naam is Gea van Loo, geboren en getogen Maastrichtse. Ik ben getrouwd met Math en we hebben een dochter en twee kleinzonen. Beroepsmatig heb ik altijd, en met heel veel plezier, in de detailhandel gewerkt. Daarnaast ben ik op de een of andere manier wel eens in het nieuws geweest. Door presentaties van mijn gedichtenbundels en/of publicaties in dag of weekbladen. Als vrijwilliger zet ik mij al jarenlang in bij bewonersgroepen, senioren, Huurdersvereniging etc. Mijn maatschappelijke betrokkenheid heeft zich gevormd door allerlei bestuurlijke functies die ik in de loop der jaren hierin vervuld heb.

In maart 2010, 2014 en 2018 nam ik deel aan de Gemeenteraadsverkiezingen in Maastricht en ben steeds gekozen in de gemeenteraad. De afgelopen jaren heb ik mij als raadslid enorm ingezet binnen de onderdelen Sociaal domein, Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit. Mijn beweegredenen om raadslid te zijn is een bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van alle inwoners van onze mooie stad. Als volksvertegenwoordiger moet je zichtbaar zijn en weten wat er speelt in jouw stad, gesprekken voeren met burgers en maatschappelijke organisaties zijn hierbij zeer belangrijk.

De betrokkenheid bij het sociale domein en bij mensen die in kwetsbare posities zitten is bij mij altijd zeer groot geweest. Ik ben dan ook heel erg blij en trots dat ik bij het CDA mijn capaciteiten nu breed kan inzetten binnen het sociale domein, zorg, welzijn, armoede, schuldhulpverlening, jeugd en gezin. Ondersteuning van kwetsbare mensen vind ik erg belangrijk, zij mogen nooit de dupe worden van alle veranderingen binnen het sociale domein. Ik wil graag dat het goed geregeld is en hiervoor wil ik mij graag inzetten.

Close