Skip links

Gasinfarct ook in Maastricht?

gasinfarctenHet CDA heeft kennis genomen van berichten in de media (Stentor 21 mei 2015) over gasinfarcten die tot twee keer toe een wijk in Apeldoorn lam legden. Deze ontstonden doordat decennia geleden twee buizen gezamenlijk in een sleuf werden gelegd: een waterleidingbuis onderin en een gasbuis daarboven. Voor de waterleidingbuis werd nogal eens een buis van asbestcement gebruikt. Asbestcementbuizen kunnen in de loop der decennia bros worden en dan knappen. Het water spoelt de grond rond de buizen weg en de gasbuis komt bloot. Die kan vervolgens ook knappen waarna modderwater de buis in stroomt. Soms wordt de gasbuis nog op tijd afgesloten. De wijk waar de gasbuis gas naar toe laat stromen, komt dan soms dagen zonder gas te zitten: een gasinfarct. In de winter kan dat zeer onaangenaam worden.

Naar verluidt is ongeveer een derde deel van de Nederlandse waterleidingen van asbestcement.

Het CDA vernam dat gas- en waterbedrijven nu de koppen bij elkaar steken om een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen.

De verantwoordelijkheid voor gas- en waternetten ligt weliswaar bij de beheerder maar het is wel de taak van het college te weten welke risico’s de stad en haar bevolking lopen en die ook te kennen. Omdat de gemeente wel vergunningverlener is, heeft zij dan ook wel de bevoegdheid om maatregelen af te dwingen.

Het CDA wil weten of ook in Maastricht een gasinfarct kan ontstaan en heeft de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college bekend met het verschijnsel gasinfarct?
  2. Zijn er in Maastricht waterleidingen van asbestcement in bedrijf?

 

 

  1. Zijn er in Maastricht situaties waarin een gasbuis boven een asbestcementen waterleiding is aangelegd?
  2. Is het college bekend of er analyses zijn gemaakt van de kans op een gasinfarct in Maastricht?
  3. Zo ja, hoe groot zijn die kansen?
  4. Als het antwoord op vraag 4 nee is, is het college dan bereid om er voor te zorgen dat de beheerders van de gas- en waternetwerken analyses maken van de kans op een gasinfarct in Maastricht en als daar kans op bestaat, de netwerkbeheerders er toe te bewegen om maatregelen te nemen om het risico op een gasinfarct weg te nemen?

 

CDA Maastricht hoopt dat u wellicht onze informatieachterstand kunt wegnemen, en dat blijkt dat wij en onze mede-burgers van Maastricht ons geen zorgen hoeven te maken.

 

Wij wachten vol vertrouwen op uw antwoord.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de CDA fractie,

Peter Geelen, gemeenteraadslid, 0631920090

Leave a comment