Skip links

Fractievoorzitter Vivianne Heijnen reageert met verbazing op uitlatingen burgemeester Hoes tijdens jaarcongres LWV

Geachte burgemeester Hoes,

Met verbazing hebben wij kennisgenomen van het artikel in Dagblad de Limburger van 21 november, getiteld “Limburgse bedrijven te afwachtend”.

Hierin stond dat U onder andere zou hebben gezegd dat:

Limburgse ondernemers te veel naar de overheid kijken;
Ondernemers pas op de kar springen als de overheid initiatieven onderneemt;
Ondernemers in Brabant veel initiatiefrijker zijn.

Een tijd geleden heeft U in het programma Nieuwsuur aangegeven dat Zuid-Limburg een sociaal economisch achtergesteld gebied is. Dat wordt doorgegeven van generatie op generatie.
Ook toen al heeft de CDA fractie aangegeven dat het van groot belang is dat U, als ambassadeur van Maastricht en de regio Zuid-Limburg, over ons gebied spreekt in termen van kansen en uitdagingen.

Ik kan U een hele rits aan geweldig succesvolle bedrijven en initiatieven noemen in het Zuid-Limburgse, waar wij als CDA fractie héél erg trots op zijn.
Ik kan u óók een aantal concrete voorbeelden noemen waarbij ondernemers staan te springen om te investeren in Maastricht, maar waarbij zij ervaren tegenwerking te krijgen van de gemeente. Met andere woorden: ondernemers willen graag het initiatief nemen, maar willen daarbij wél medewerking van de gemeente.
Uiteraard kan het altijd beter, maar om alle ondernemers zó over een kam te scheren; daarmee doet U ze echt tekort.

Graag willen wij U nogmaals oproepen om vanuit eigen kracht, het gebruiken van goede voorbeelden en in termen van kansen en initiatieven over Zuid-Limburg en Maastricht in het bijzonder te spreken.

Met vriendelijke groet,

Vivianne Heijnen
Fractievoorzitter CDA Maastricht

Leave a comment