Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV) op dinsdag 13 juli 2021. 

Map Unavailable

Datum/Tijd
Date(s) - 13/07/2021
7:45 pm - 10:00 pm

Locatie
Harmoniezaal Heer


Het bestuur van de afdeling CDA-Maastricht nodigt u uit voor een Algemene Ledenvergadering (ALV) op dinsdag 13 juli 2021. 

Nadat we door Covid 19 genoodzaakt waren om twee keer een digitale ALV te beleggen voor onze leden, zijn we nu gelukkig weer in de gelegenheid om een ALV te organiseren waarbij wel fysiek bij elkaar kunnen komen.

Tijdens deze ALV worden alle corona veiligheidsmaatregelen in acht genomen. Er wordt voor gezorgd dat de stoelen op 1,5 meter staan en bij het rondlopen verzoeken wij u om een mondkapje te dragen. Leden die toch nog huiverig zijn om deze fysieke ALV bij te wonen, worden in de gelegenheid gesteld om via een livestream verbinding deze ALV te volgen. Leden die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen dat doen door daarvoor een mail naar onze secretaris te sturen: info@willemwolters.nl. U krijgt vervolgens een link toegestuurd waarmee u via de livestream de ALV kunt volgen.

Een belangrijk onderdeel van deze avond is onze gastspreker. Dat is de landelijk interim-voorzitter van onze partij Marnix van Rij. Hij zal ons via een Zoom verbinding bijpraten over de gebeurtenissen en ontwikkelingen binnen het CDA in de afgelopen periode.

Een tweede belangrijk onderdeel van deze ALV is de verkiezing van onze lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Het bestuur draagt onze wethouder Vivianne Heijnen voor als lijsttrekker. Als CDA Maastricht zetten we daarmee een eerste en belangrijke stap richting verkiezingen. Daarom stellen we u ook in de gelegenheid om gasten mee te nemen naar onze ALV.

Vanwege onze gastspreker begint onze ALV een kwartier eerder dan gebruikelijk, dus om 19.45 uur, inloop vanaf 19.15 uur. De bijeenkomst duurt tot 22.00 uur.
Locatie: Harmoniezaal Heer, Burgemeester Cortenstraat 7, 6226 GP Maastricht.
Deze locatie is bereikbaar met openbaar vervoer; parkeergelegenheid is aanwezig op het Raadhuisplein.

De agenda van de ALV van 13 juli 2021 ziet er als volgt uit:

  1. 19.45 uur: Opening door de voorzitter.
  2. 19.50 uur: Marnix van Rij, interim-voorzitter landelijk partijbestuur over gebeurtenissen en ontwikkelingen in het CDA in de afgelopen periode en de actuele landelijke politiek.
  3. 20.30 uur: Vaststellen verslag ALV van 13 april 2021.
  4. 20.35 uur: Mededelingen. Dit betreft onder andere de personele wisselingen in de fractie.
  5. 20.45 uur: Afscheid: van onze vorige voorzitter Maurice van der Loo en van Florence van der Heijden die haar Raadslidmaatschap heeft beëindigd.
  6. 21.00 uur: Verkiezing van onze lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Het bestuur draagt onze wethouder Vivianne Heijnen voor als lijsttrekker.
  7. 21.30 uur: Bekrachtiging door ALV van voordracht van het bestuur voor kandidaten voor de selectiecommissie.
  8. 21.35 uur: Informatie over de actuele lokale politieke situatie door onze fractievoorzitter Niels Peeters.
  9. 21.50 uur: Rondvraag
  10. 22.00 uur: Sluiting.

Na afloop kan er nog informeel onder genot van een drankje met elkaar van gedachten gewisseld worden.

Uw afmelding doorgeven en/of de notulen opvragen kan bij Willem Wolters, info@willemwolters.nl.

Namens het bestuur van de afdeling CDA Maastricht,
Ger Stallenberg, voorzitter afdeling CDA Maastricht.

Close