Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Algemene Leden Vergadering

Map Unavailable

Datum/Tijd
Date(s) - 21/11/2018
Hele dag


Het bestuur van het afdeling CDA-Maastricht nodigt U en uw gasten uit om aanwezig te zijn bij de Algemene ledenvergadering (ALV) op woensdag 21 november 2018, aanvang 20.00 uur.

De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Locatie: Ontmoetingscentrum “Aen de Wan”, Einsteinstraat 32, 6227 BZ  Maastricht; tel. 043-36 12 246.

Deze ALV kijkt vooruit naar de Provinciale verkiezingen in 2019.

Agenda:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen van het bestuur
 3. Verslag vorige ALV
 4. Provinciale Staten verkiezingen
  1. concept CDA-verkiezingsprogramma
  2. concept CDA-kandidatenlijst
  3. presentatie CDA-kandidaten Maastricht
 5. Over de gemeenteraad en de fractie
 6. Begroting 2019
 7. Rondvraag
 8. Sluiting.

Namens het bestuur van de afdeling CDA-Maastricht,
Maurice van der Loo,
Voorzitter afdeling CDA-Maastricht.

Uw afmelding doorgeven en/of de notulen opvragen kan bij Willem Wolters, info@willemwolters.nl .

Close