Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ALV met Gedeputeerde Ger Koopmans

Map Unavailable

Datum/Tijd
Date(s) - 09/10/2019
8:00 pm - 10:00 pm

Locatie
Aen de Wan,


 Gastspreker van de avond is Ger Koopmans, lid Gedeputeerde Staten Provincie Limburg.

Het bestuur van de afdeling CDA-Maastricht nodigt U uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 9 oktober 2019. Deze begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Deze vergadering vindt plaats in het ontmoetingscentrum Aen de Wan, Einsteinstraat 32, 6227 BZ te Maastricht. Deze locatie is bereikbaar met openbaar vervoer. Parkeergelegenheid is in de omliggende straten aanwezig.

 

Tijdens deze ALV zullen diverse leden van de fractie eerst actuele zaken uit de lokale politiek aan de orde stellen. Daarna gaan zij in discussie met de aanwezigen.

 

De verkiezingen voor de Provinciale Staten liggen al een aantal maanden achter ons. Toch blijven de vorming van het bijzondere College van Gedeputeerde Staten(GS) en hun beleidsplan interessante onderwerpen voor vragen en politiek debat. Ger Koopmans zal de formatie van GS toelichten en vragen beantwoorden.

Ook zullen de politieke uitdagingen van Limburg aan de orde komen.

 

Zoals altijd zijn gasten van harte welkom. Nodig daarom gerust familie, vrienden en kennissen uit.

 

We hopen u in groten getale te mogen verwelkomen

 

Namens het bestuur van de afdeling CDA-Maastricht,

 

Maurice van der Loo, Voorzitter afdeling CDA – Maastricht.

De agenda van onze ALV ziet er als volgt uit:

 

20.00 uur: Opening en mededelingen (incl. notulen van de vorige ALV)

 

20.10 uur: Maastrichtse politieke actualiteit

De fractie licht toe aan welke onderwerpen zij sinds de vorige ALV bijzondere aandacht heeft geschonken.

 

Leden kunnen de fractie hierover vragen stellen of suggesties doen, tevens kunnen zij zaken naar voren brengen die als probleem of als knelpunt worden ervaren.

 

20.45 uur: Formatie van het College van Gedeputeerde Staten van Limburg. Dit agendapunt wordt toegelicht door Ger Koopmans, lid van Gedeputeerde Staten. Hij zal daarbij in ieder geval aandacht schenken aan:

 

  • Het formatieproces en de daarin gemaakte keuzes.
  • Waarom is afgeweken van het landelijke en het lokale beleid van het CDA om niet met de PVV in een coalitie te stappen?
  • Wat zijn de belangrijke actuele zaken in de Provinciale politiek?

 

21.30 uur: Na afloop van de toelichting is er gelegenheid tot het stellen van vragen en/of voor discussie.

 

21.55 uur: De voorzitter sluit de vergadering met een korte samenvatting en enkele afrondende conclusies.

 

22.00 uur:  Borrel.

 

 

 

Uw eventuele afmelding doorgeven en/of de notulen opvragen kan bij Willem Wolters. Heeft u opmerkingen bij de notulen, geeft u die dan via de mail ook door aan Willem Wolters. info@willemwolters.nl.

Close