Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ALV CDA kandidatenlijst

Map Unavailable

Datum/Tijd
Date(s) - 19/12/2017
Hele dag


Het bestuur van de CDA-afdeling Maastricht nodigt U uit om de vijfde Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2017 bij te wonen.

De ALV begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

De vergadering wordt gehouden in het Kapelaan Lochtmanhuis in Limmel, adres: Populierweg 36, 6222 CS Limmel.

Openbaar Vervoer: streeklijn 30, richting Meerssen; bushalte Dolmansstraat/Kerk of Balijeweg.

Alle leden én hun gasten zijn van harte welkom!

Agenda ALV 19 december 2017:

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Mededelingen
  3. Vaststelling notulen ALV van 25 oktober 2017
  4. Vaststelling begroting CDA Maastricht 2018
  5. Vaststelling kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen 2018
  6. Gastspreker
  7. Permanente Campagne Commissie
  8. Uit de fractie en de gemeenteraad
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

* De notulen van de laatste ALV op 25 oktober 2017, zijn op te vragen bij de secretaris (chantal.lassouw@cdamaastricht.nl)

Tijdens de ALV van 19 december zal de opgestelde advies kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 worden voorgelegd aan de leden van het CDA Maastricht.
In de afgelopen weken, heeft er een intensief selectieproces plaatsgevonden, waarvoor de selectie commissie haar werk heeft verricht.
Op basis van het voorstel van de selectie commissie, wil het bestuur de volgende concept kieslijst voorleggen aan de Algemene Leden Vergadering.

Close