Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ALGEMENE LEDENVERGADERING 20 OKTOBER 2021

Map Unavailable

Datum/Tijd
Date(s) - 20/10/2021
8:00 pm - 10:00 pm


Het bestuur van de afdeling CDA-Maastricht nodigt u uit voor een Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 20 oktober 2021.

Deze ALV staat vooral in het teken van het vaststellen van ons verkiezingsprogramma 2022-2026. U krijgt een toelichting op het programma en daarna worden de amendementen op het programma besproken. Het programma is voor het CDA Maastricht een belangrijk document om onze koers voor de komende vier jaar te bepalen. Download het document hier. Uw inbreng daarop in de vorm van het indienen van amendementen wordt zeer op prijs gesteld.

De ALV begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De bijeenkomst duurt tot 22.00 uur.
Locatie: Ontmoetingscentrum ‘Aen de Wan’, Einsteinstraat 32, 6227 BZ Maastricht.

Alle leden en hun gasten zijn van harte welkom.

De agenda van de ALV van 20 oktober 2021 ziet er als volgt uit:

 1. 20.00 uur: Opening door de voorzitter.
 2. 20.05 uur: Vaststellen verslag ALV van 13 juli 2021.
 3. 20.10 uur: Mededelingen.
 4. 20.15 uur: Verkiezing van bestuurslid. Het bestuur draagt de heer Murk Peutz voor als bestuurslid.
 5. 20.25 uur: Presentatie Gedragscode Integriteit door Enno Soeren
 6. 20.35 uur: Vaststellen van het verkiezingsprogramma 2022-2026.
  1. Toelichting door Léon Kerckhoffs onder wiens leiding het programma is opgesteld.
  2. Bespreking van amendementen die door leden zijn ingediend. Het verkiezingsprogramma treft u als bijlage aan. Amendementen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 13 oktober 2021. U kunt deze naar onze secretaris mailen: info@willemwolters.nl.
 7. 21.30 uur: Onze wethouder en lijsttrekker Vivianne Heijnen bespreekt belangrijke ontwikkelingen in de stad.
 8. 21.40 uur: Informatie over de actuele lokale politieke situatie door onze fractievoorzitter Niels Peeters.
 9. 21.50 uur: Rondvraag
 10. 22.00 uur: Sluiting.

Na afloop kan er nog informeel onder genot van een drankje met elkaar van gedachten worden gewisseld.

Uw afmelding doorgeven en/of de notulen opvragen kan bij Willem Wolters, info@willemwolters.nl.

Namens het bestuur van de afdeling CDA-Maastricht,
Ger Stallenberg, voorzitter afdeling CDA – Maastricht.

 

Close