Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Algemene Leden Vergadering

Map Unavailable

Datum/Tijd
Date(s) - 27/06/2018
7:30 pm - 10:00 pm


Het bestuur van het afdeling CDA Maastricht nodigt u en uw gasten daarom uit om aanwezig te zijn bij de Algemene ledenvergadering (ALV) op woensdag 27 juni 2018, aanvang 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De vergadering vindt plaats in het Wijkcentrum “Aen de Wan” aan de Einsteinstraat 32, 6227BZ Maastricht.

Wij kijken hier graag vooruit op de komende periode, waar wij vol goede energie aan gaan beginnen!
Daarnaast nemen wij ook afscheid van een paar dierbare, actieve CDA’ers; Peter Geelen, Genoveef Poelmans-Leers en Chantal Lassouw.

Het zal de laatste ALV van dit politieke seizoen worden, een bijzondere ALV, waar wij uitkijken naar uw komst.

Agenda:

  1. Opening en vaststelling van de agenda
  2. Mededelingen van het bestuur
  3. Vaststelling notulen ALV 6 juni 2018
  4. Bespreking en vaststelling van het Financieel jaarverslag 2017
  5. Verslag en decharge van de Kascontrolecommissie
  6. Benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie
  7. ‘Onbegrensd en ontspannen’ van start, spreker Vivianne Heijnen
  8. Mededelingen uit de fractie, spreker Niels Peeters
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Tot de 27e!

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van de afdeling CDA-Maastricht

Uw afmelding doorgeven of de notulen opvragen kan bij Willem Wolters, info@willemwolters.nl

Close