Skip links

‘Ere wie ere toekomt’

detrie1Naar aanleiding van de ingezonden brief van dhr. Harrie Bergers in de dagmail op 28 augustus 2015 m.b.t. de problematiek rondom Korporaal A.C.H. Detrie, wil het CDA graag opheldering over enkele citaten in deze brief.

Wat dhr. Detrie met betrekking tot Maastricht, bijzonder maakt is het feit dat hij de enige Maastrichtse soldaat is die in zijn eigen stad ter verdediging van het vaderland gesneuveld is en hij na de oorlog bij Koninklijk Besluit postuum onderscheiden is met het Bronzen Kruis, een hoge dapperheidonderscheiding.

Het CDA wil weten waarom er door het college in naam van wethouder Damsma – volgens de briefschrijver – onvoldoende aandacht is geschonken aan zijn jarenlange inspanningen om ere te geven aan wie ere toekomt. Wij vinden het jammer dat de indruk gewekt wordt, dat ‘gewone burgers’ die ietwat verder af zitten van het college, heel veel moeite moeten doen om kleine voorstellen onder de aandacht te brengen en om deze erdoor te krijgen.

  1. Waarom heeft wethouder Damsma dhr. Bergers niet uitgenodigd voor een persoonlijk onderhoud?
  2. Vindt u ook dat een verzoek van een bij de gemeente onbekende Maastrichtenaar dezelfde aandacht en behandeling moet krijgen als een verzoek van een bekende Maastrichtenaar, politieke partij of anderszins, die vaak door inschakeling van de diverse media voor iemand of iets aandacht vragen?

 

  1. Vindt u, na kennisneming van de inhoud van de brief en gezien de overwegingen van het stadsbestuur om Nicolas Beaurieux en André Rieu te eren, dat het verzoek om een straat naar de gesneuvelde dienstplichtig korporaal Detrie te vernoemen gehonoreerd moet worden of dat er op zijn minst een plaquette gerealiseerd wordt?

 

  1. Bergers is een uiterst deskundige en vasthoudende persoonlijkheid, die zijn inspanningen niet voor eigen gewin doet, maar voor de geschiedschrijving in het algemeen. Kunt u zich hiervoor inzetten zodat dhr. Detrie de eer krijgt die hij toekomt?
  1. Indien ja, zijn er dan mogelijkheden om bij de bouw van de nieuwe sluit Limmel een weg naar dhr. Detrie te vernoemen of een gedenksteen te plaatsen?

 

CDA Maastricht hoopt dat u Korporaal Detrie wil eren met een plaquette en/of een straatnaam, zodat onze enige woonachtige en gesneuvelde Maastrichtse soldaat – op Maastricht grondgebied – de eer krijgt die hem toekomt.

_______________

ACHTERGRONDINFORMATIE:

 

 

Dienstplichtig korporaal               1e Res. Grens Compagnie Zuid-Limburg (1-13 G.B.)

Voornaam:                                    Antonius Cornelis Hubertus

 

Achternaam:                                 Detrie

Geboortedatum:                           16 september 1911

Geboorteplaats:                            Meerssen (Limb.)

Woonplaats:                                  Maastricht

Adres:                                            Orleansplein 8/b

 

Overlijdensdatum:                        10 mei 1940

Locatie sneuvelen:                        Borgharen, bij de sluis te Maastricht

Begraafplaats:                              Maastricht ABP Tongerseweg

Grafnummer:                               Vak R (cirkel) – graf 5b

Functie:                                         1e Sectie

Religie:                                          Rooms Katholiek

 

 

1-13.GB was een samenstelling van grensdetachementen en 1.Res.GC (1-13.GB), bestond slechts uit twee compagnieën, en dus geen oorspronkelijk en compleet Grensbataljon. Het lag geheel in de sector Maastricht.

Na het gevecht te Limmel (bij de sluis) met Duitse motorrijders (deels verkleed als Nederlandse militairen), trachtte de kleine groep militairen die aan de oostzijde van het Julianakanaal als voorverdediging had gelegen, alsnog over het kanaal te komen en dat via de sluisconstructie. De groep beklom daarom de oostelijke sluistoren, waarbij de – toen al aan de arm gewonde – korporaal Detrie de trap opging terwijl de Duitsers op de sluis zaten. Hij werd van de trap geschoten en was vrijwel op slag dood door een schot in de hartstreek.

De korporaal Detrie wordt door de sectiecommandant 1e luitenant Langeveld aangeduid als zijnde toegevoegd van 37.GB.

De korporaal Detrie kreeg bij KB van februari 1948 postuum het Bronzen Kruis toegekend. Hij kreeg de onderscheiding wegens de verdiensten tijdens het voorgaande gevecht met de Duitse motorrijders en navolgende rijwiel infanterie, waarbij de Duitsers aanzienlijke verliezen en vertraging werd toegebracht door de groep militairen waartoe de korporaal behoorde.

 

In Maastricht worden bevelhebbers van het Amerikaanse eenheden, die betrokken waren bij de bevrijding van Maastricht op 13 en 14 september 1944, geëerd met een straatnaam (Wyckerpoort), en er zijn straatnamen vernoemd naar Maastrichtenaren die vanwege hun verzetsdaden door de Duitse bezetter zijn gedood (Scharn-Noord). Daarentegen kent Maastricht geen straten die personen memoreren die in de meidagen betrokken waren bij de verdediging van de stad.

 

Leave a comment