Skip links

Een haalbare energietransitie

Oud-premier Balkenende zei het al in 2005: “condities scheppen voor mensen om een goed leven op te bouwen. Niet alleen de huidige generaties. Maar ook komende generaties. Dat is waar politiek om draait”. De aarde goed doorgeven aan volgende generaties is een vast en belangrijk uitgangspunt van het CDA. Doelen stellen voor het behoud van natuur en klimaat helpt hierbij. Maar we willen wel gezamenlijk die eindstreep halen. Een geslaagde energietransitie vraagt dus om haalbaarheid en draagvlak. Degelijk onderbouwd in een opiniestuk in dagblad De Limburger pleit fractievoorzitter Heine ervoor om het MKB en huishoudens met concrete maatregelen te begeleiden. Als voorbeeld kan de gemeente energiecollectieven stimuleren om zo stroom beter te benutten en overbelasting van stroomnetten tegen te gaan. Een positieve boodschap, want klimaatdoelen kunnen we vooral halen door slim samen te werken met elkaar en de overheid.   

Leave a comment