Skip links

Definitieve notulen ALV van 14 januari 2014

Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van maandag 26 mei 2014, hebben de leden van het CDA Maastricht de conceptnotulen goedgekeurd van de vorige ALV, die werd gehouden op maandag 14 januari 2014. Deze notulen konden voorafgaand aan de bijeenkomst van 26 mei per e-mail worden opgevraagd bij de secretaris. Daarnaast is er tijdens de laatste ALV ook gezorgd voor exemplaren ter plaatse.

De conceptnotulen zijn unaniem goedgekeurd, waardoor zij zonder wijzigingen definitief zijn geworden. Mocht u nog niet over deze notulen beschikken, dan kunt u deze als lid opvragen bij de secretaris via secretaris@cda-maastricht.nl.

Zodra de conceptnotulen van de ALV van maandag 26 mei 2014 beschikbaar zijn, wordt u hierover geïnformeerd en kunt u deze notulen eveneens per e-mail opvragen bij de secretaris.

Leave a comment