Skip links

De toekomst van de zorg

josephine_dols_knegteringWeet u hoe u voor uw demente moeder gaat zorgen als ze geen plekje kan

krijgen in het verzorgingstehuis? Weet u wie uw boodschappen doet als u ziek

thuis komt te zitten? Weet u of er nog goeie begeleiding op school is als uw

kind ADHD blijkt te hebben?

 

Veel is nog onduidelijk. Maar duidelijk is wel: er is minder geld voor de

zorg en dus moeten we beter voor onszelf en elkaar gaan zorgen. Maar kan dat

wel? Onze woningen zijn er niet op ingericht om opa in huis te nemen. Veel

mensen kennen hun buren nauwelijks en durven geen hulp te vragen. Uw baas

zal niet blij zijn als u elke dag eerder naar huis gaat om uw dochter na

school op te vangen.

 

En toch is dit de droom die het CDA voor ogen heeft: een stad waar mensen

graag klaar staan voor een ander. Waar je je lekker voelt in je eigen straat

omdat je buren dichtbij zijn. Waar je gezellig via de achterdeur naar binnen

kunt lopen om te vragen of je nog iets mee moet nemen van de markt. Waar je

zoon zijn energie kwijt kan bij de voetbalclub omdat ze hem daar goed

kennen.

 

Den Haag laat de burger in de kou staan. Het CDA biedt de warmte van een

veilig thuis, van een zorgzame buurt. Waar iedereen mee telt, mee deelt, mee

doet en mee zorgt. Daar kunt u op rekenen!

Leave a comment