Skip links

CDA wil betere mobiele bereikbaarheid van noodnummer 112 in gemeente Maastricht

CDA Maastricht roept het college van B&W op om contact op te nemen met Minister Kamp van Economische Zaken of Agentschap Telecom om de mobiele bereikbaarheid van 112 in de gemeente Maastricht te verbeteren. Aanleiding is een onderzoek van Agentschap Telecom waaruit blijkt dat het mobiel bereik naar noodnummer 112 in de gemeente nog niet optimaal is.

 

In een debat in de Tweede Kamer over dit onderwerp heeft minister Kamp van Economische Zaken toegezegd om gemeenten te helpen die problemen hebben met de mobiele bereikbaarheid van 112. Het CDA vindt het belangrijk dat het noodnummer altijd bereikbaar moet zijn en daarom moedigt het CDA het college aan om hier gebruik van te maken. Daarnaast zou het ‘wegdrukken’ van het Nederlandse mobiele netwerk door het Belgische mobiele netwerk moeten worden aangekaart.

 

Het CDA vraagt in de Tweede Kamer al langer aandacht voor de mobiele bereikbaarheid van 112. Het CDA vindt dat de regering moet streven naar 100% mobiele dekking van het alarmnummer 112, dus ook als je aan de grens woont, of midden op de hei staat. Om dit te bewerkstelligen zijn er schriftelijke vragen gesteld, is er een hoorzitting geweest en was er onlangs een debat met de ministers van Economische Zaken en Veiligheid en Justitie.

Minister Kamp van Economische Zaken heeft in het debat toegezegd te willen helpen om het bereik te verbeteren in de gemeenten waar het bereik nog niet optimaal is. Omdat de minister het initiatief voor deze hulp heeft neergelegd bij de gemeenten zelf, is actie nodig bij het college.

Het CDAMaastricht verzoekt daarom het college de handschoen op te pakken om samen met de minister te zorgen dat straks iedere burger in Maastricht naar het alarmnummer kan bellen.

Schriftelijke vragen

  1. Kent het college van B&W de rapporten van TNO en Agentschap Telecom naar de mobiele bereikbaarheid van alarmnummer 112? [1] [2]
  2. Is het college van B&W op de hoogte dat gemeente Maastricht gebieden bevat waar de verbindingswaarschijnlijkheid met de 1-1-2 alarmcentrale lager dan 99% is?
  3. Is het college van B&W op de hoogte dat de minister Kamp van Economische Zaken aan Agentschap Telecom de opdracht heeft gegeven om desgevraagd, in het verlengde van het onderzoek, beschikbare technische expertise aan te bieden aan gemeenten en operators om het lokale beeld compleet te krijgen? [3]
  4. Is het college van B&W op de hoogte dat minister Kamp van Economische Zaken in het Algemeen Overleg (AO) ‘Mobiele bereikbaarheid van alarmnummer 112 in grensgebieden en plattelandsgemeenten’ (30-04-2015) heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor de gemeenten om te bekijken op welke wijze de zaak helemaal kan worden afgedekt betreft het mobiele bereik van 112?[4]
  5. Heeft het college van B&W al contact opgenomen met de minister van Economische Zaken, het ministerie van Economische Zaken of Agentschap Telecom? Zo niet, is het college dit van plan?
  6. Zou het college van B&W kunnen aangeven wat zij hebben gedaan om de mobiele bereikbaarheid in de gemeente Maastricht te vergroten en wat zij nog van plan zijn op dit gebied?
  7. Hoe staat het college van B&W tegenover over het plaatsen van extra zendmasten om het mobiele bereik te vergroten? Zijn er op dit moment gesprekken met operators gaande?

Met vriendelijke groet, mede namens de CDA Fractie,

Vivianne Heijnen

Fractievoorzitter CDA Maastricht

 

[1] http://www.agentschaptelecom.nl/sites/default/files/at_rapport_bereikbaarheid_1-1-2.pdf

[2] http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbestanden%2Fdocumenten-en-publicaties%2Frapporten%2F2015%2F01%2F01%2Fwerking-en-bereikbaarheid-alarmnummer-1-1-2-via-mobiel%2Fwerking-en-bereikbaarheid-alarmnummer-1-1-2-via-mobiel.pdf&ei=V21kVYvPF8exsAHvyYLICg&usg=AFQjCNFxG8lVbH38eWJx3FhiQYkTm3_jJg

[3] http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/04/14/kamerbrief-over-uitkomsten-onderzoek-mobiele-bereikbaarheid-112.html

[4] http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tweedekamer.nl%2Fdownloads%2Fdocument%3Fid%3D7641ff2e-4a08-462d-80d9-c54d38153499%26title%3Dconcept%2520verslag%2520Mobiele%2520bereikbaarheid%2520van%2520alarmnummer%2520112%2520in%2520grensgebieden%2520en%2520plattelandsgemeenten.docx&ei=wGxkVerjLcScsAH9voKgBQ&usg=AFQjCNEOay_2S9EQDemJr6dJbvKgGlSGeg

Leave a comment