Skip links

CDA Maastricht wil financieel minder belastende regels voor ophalen oud papier door verenigingen

Het CDA Maastricht ontving de afgelopen periode verschillende verontruste e-mail en telefoontjes ontvangen van vertegenwoordigers van verenigingen in Maastricht. Zij uitten daarin hun bezorgdheid over de aangescherpte regels voor het ophalen van oud papier. Dit ophalen levert de verenigingen een mooie zakcent op. Sterker nog, voor veel verenigingen is dit een belangrijke vorm van inkomsten, die ze nodig hebben om financieel gezond te blijven.

 

De nieuwe regels van de gemeente Maastricht verplichten verenigingen om alle vrijwilligers een cursus te laten volgen en beschermende kleding te laten dragen tijdens het ophalen van oud papier. Dit wordt tot een maximum van 5 deelnemers per vereniging door de gemeente betaald. Probleem daarbij is dat verenigingen meestal veel mensen hebben die het oud papier verzamelen. Als al die mensen een cursus à raison de €100, – per cursist en €170, – per papier-ophaler moeten betalen, is dat voor hen niet haalbaar en wordt het ophalen van oud papier onrendabel.

 

Ook het CDA Maastricht hecht grote waarde aan de veiligheid van de Maastrichtse vrijwilligers, maar veel verenigingen vrezen dat zij door deze nieuwe regels nu zowel financieel, als organisatorisch in de problemen komen. Juist in deze tijd, waarin de gemeente steeds meer een beroep doet op vrijwilligers en zelfbeheer, is het instellen van zeer kostbare regels zonder overleg volgens de Christendemocraten in Maastricht ondenkbaar!

 

Het CDA heeft vernomen dat de verenigingen compleet verrast zijn door de nieuwe regels. Er zou ook geen vooroverleg hebben plaatsgevonden tussen de gemeente en de verenigingen, om tot een veilige én haalbare oplossing te komen.

 

Het CDA Maastricht heeft daarom, bij monde van fractievoorzitter Vivianne Heijnen en burger-niet-raadslid Mat Brüll, een aantal zogenaamde artikel 39-vragen gesteld. Met deze vragen wil de partij de gemeente onder meer bewegen om voor een oplossing te kiezen die financieel minder belastend is voor de verenigingen.

 

  • Zijn er geen andere oplossingen te bedenken die minder drastisch zijn voor de financiën van de verenigingen?
  • Bent u zich ervan bewust, dat bij het wegvallen van deze inkomsten, deze verenigingen in de financiële problemen kunnen komen?
  • Heeft u gekeken hoe andere gemeenten dit oplossen?
  • Was het niet verstandiger geweest om met de verenigingen te overleggen vóórdat de gemeente een besluit nam?
  • Zijn er nog andere scenario’s denkbaar die voor beide partijen tot een acceptabele én veilige oplossing leiden?

 

 

Leave a comment