Skip links

CDA Maastricht trekt aan de bel vanwege onduidelijkheden rondom nieuwbouw Klevarie

Uit gesprekken met bewoners van Sint Servaasbolwerk en de Polvertorenstraat is gebleken dat zij zich grote zorgen maken omtrent de situatie rondom de nieuwbouw van Klevarie. Dit heeft geleid tot de navolgende artikel-39 vragen, bij monde van de raadsleden Peter Corsius en Roxanne van Wunnik van het CDA Maastricht:

Volgens hun informatie heeft de investeerder zich teruggetrokken. Klopt dit?

Indien ja, waarom is dit niet naar de commissieleden Stadsontwikkeling (SO) en de buurtbewoners gecommuniceerd?

Het oude gebouw zou blijven staan door geldgebrek voor de sloop. Klopt dit.
Indien ja, waarom is dit niet gecommuniceerd naar de commissie SO en de buurtbewoners?

De bewoners hadden een groot probleem met de hoogte van de gebouwen aan de kant van Sint Servaasbolwerk. In de laatste versie van de plannen heeft de ontwikkelaar daar rekening mee gehouden door de bovenste verdieping naar achteren te verplaatsen. Naar nu blijkt heeft men toen verzuimd de technische installaties die daar nog bovenop komen en dus tot een verhoging van het gebouw leiden, in te tekenen. Dit leidt tot een overschrijding van de maximaal toegestane hoogte.

Bent u het met het CDA eens dat een onwenselijke situatie is?

peter_corsiusBent U het tevens met ons eens dat een dergelijke aanpassing gecommuniceerd dient te worden naar de buurtbewoners en besproken met de commissie SO?

Als U het niet met ons eens bent kunt U dan motiveren waarom niet?

De parkeergarage is blijkbaar geschrapt uit de plannen. Klopt dit?
Indien ja, waarom is dit niet gecommuniceerd naar de buurtbewoners en waarom is deze verandering van het oorspronkelijke plan niet voorgelegd aan de commissie SO?

Als U op alle bovenstaande vragen negatief kunt antwoorden bent U het dan wel met ons eens dat er sprake is, eens te meer van een gebrekkige communicatie? De burgers zijn zwaar verontrust en moeten via deze weg hun informatie halen en dat mag niet de bedoeling zijn.

Als U echter op één op meerdere vragen met “ja” moet antwoorden bent U het dan met het CDA eens dat er een nieuwe draagkrachtmeting dient plaats te vinden in het belang van de Maastrichtse burger?

Waarom wordt er een kapvergunning voor de bomen verleend als de Raad van State heeft beslist dat deze moeten blijven staan?

Leave a comment