Skip links

CDA Maastricht komt op voor overlevingskansen verenigingen

Het CDA Maastricht ziet graag dat paracommerciële instellingen (gemeenschapshuizen en sportkantines) meer ruimte krijgen om zelfstandig inkomsten te generen.

De gemeente Maastricht heeft ervoor gekozen om een bestaand collegebesluit uit 2006 over paracommercie om te buigen tot een raadsvoorstel voor een verordening Paracommercie. Op dit moment lijken er weinig problemen met paracommercie in Maastricht te zijn. Dat er nu wel door de burgemeester in bijzonder gevallen maatwerk wordt geaccepteerd, en in uitzonderingsgevallen ontheffing wordt verleend, is bekend bij een klein gedeelte van de 150 instellingen. Deze regeling is tot stand gekomen in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland.

Help ons, wij kunnen de broek niet meer ophouden!

Het CDA Maastricht heeft begrip voor de vraag van de paracommerciële instellingen, omdat de verenigingen door subsidiekortingen en verhogingen van de overige lasten in de problemen kunnen komen en zich zorgen maken over hun toekomst. Dat wij allen weten dat er binnen de muren van gemeenschapshuizen en sportkantines zaken afspelen binnen het commerciële vlak. Wij de ogen hiervoor kunnen sluiten en alleen maar reageren op signalen is niet meer genoeg. Er zal wat het CDA betreft structureel geholpen moeten worden. Dat wij ook weten dat er in andere gemeenten op een andere manier mee wordt omgegaan. Wij kunnen altijd de verordening op een later tijdstip uitbreiden met enkele passages waardoor je uitbaters (wie dat ook moge zijn) van deze instellingen meer ruimte geeft om feesten van persoonlijke aard te organiseren. Voor gemeenschapshuizen zou dat maximaal 12 maal per jaar gesteld kunnen worden.

Voor sportkantines zou dat slechts 4 maal per jaar – of zoveel als uit het onderzoek mocht blijken – waarbij de feesteling ook nog eens lid van de vereniging moet zijn. Uiteraard heb je maken met de ledenaantallen, die nogal verschillend kunnen zijn en daar zal duidelijk beleid voor gemaakt moeten worden. Door het aanpassen van deze verordening kunnen gemeenschaps¬accommodaties en sportkantines meer armslag krijgen om hun exploitatie rond te krijgen. Er zijn nogal wat verenigingen die te kampen hebben met teruglopende ledenaantallen, bestuursleden en een financieel tekort.

Het CDA Maastricht is verheugd dat het alcoholgebruik wordt teruggedrongen en dat per 1 januari 2014 de leeftijdsgrens om alcohol te schenken naar 18 jaar gaat. De paracommerciële omgeving zorgt veelal voor sociale controle en kan hulp bieden tot matiging van alcoholgebruik.

Het CDA Maastricht heeft, bij monde van raadslid Peter Geelen, de navolgende motie ingediend, waarin het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht wordt verzocht…

…om het toetsingscriteria voor de feesten te versoepelen, zodat bijeenkomsten van persoonlijke aard in deze paracommerciële instellingen iets meer mogelijkheden kan bieden. Om ons voorstel verder te onderzoeken, zodat in geheel Maastricht toch meer paracommerciële activiteiten extra kunnen worden gegund. Ook vindt het CDA dat dit gezamenlijk met Koninklijke Horeca Nederland moet worden onderzocht en dat dit na 1 jaar gedegen wordt geëvalueerd. Dit is noodzakelijk om te zorgen dat de balans tussen commercieel en paracommercieel niet verstoord wordt en dit dan eventueel bij de sturen.

Het CDA Maastricht is benieuwd hoe de overige politieke partijen de verenigingen een helpende hand willen bieden.
De betreffende motie wordt tijdens de raadsvergadering van dinsdag 17 december 2013 ingediend door raadslid Peter Geelen van de Christendemocraten.

Leave a comment