Skip links

CDA Maastricht bezoekt William Schrikker Jeugdzorg

De fractie van het CDA Maastricht bezocht op 12 september 2014 William Schrikker Jeugdbescherming. De organisatie bestaat dit jaar 70 jaar. De fractie liet zich tijdens het bezoek voorlichting over de drie op handen zijnde decentralisaties die binnenkort in de gemeenteraad behandeld worden.

Jeugdigen met een beperking hebben een specifieke opvoedingsvraag. Een beperking beïnvloedt de normale ontwikkeling van een kind. Toch kan volgens de William Schrikker Groep een kind met een beperking zich goed ontwikkelen. Het gaat dan over een combinatie van opvoed– en opgroeiproblemen en de aanwezigheid van een beperking.

De William Schrikker Groep bestaat uit de zelfstandige onderdelen: Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, Pleegzorg en Expertisecentrum. Het CDA Maastricht was te gast bij Jeugdbescherming. Dit onderdeel biedt specifieke deskundigheid aan bij de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen.

Het CDA Maastricht heeft tijdens haar bezoek zorgvuldig geluisterd naar de kennis en ervaring van de specialisten van William Schrikker Jeugdzorg. De fractie neemt deze informatie mee tijdens de behandeling van de decentralisaties die in de gemeenteraad behandeld zullen worden.

Leave a comment