Skip links

CDA Limburg zoekt nieuwe statenleden

Op 15 maart 2023 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. In Limburg wordt er dan opnieuw een Limburgs parlement gevormd. Leden van Provinciale Staten stellen kaders voor het beleid van het College van Gedeputeerde Staten en controleren hierop. Het CDA is op zoek naar energieke kandidaten die vanuit het gedachtengoed van het CDA vorm geven aan het provinciale beleid. Meer informatie vindt u hier.

Tijdens de zomer is hierover een e-mail gestuurd naar alle leden vanuit CDA Limburg en inmiddels hebben zich al kandidaten aangemeld. Aanmelden kan nog tot 1 oktober door een mail te richten aan het bestuur van het CDA Limburg via info@cdalimburg.nl.

 

Leave a comment