Skip links

CDA Limburg steunt Limmel. Bedrijventerrein bij MAA goed alternatief voor megaloods.

CDA Limburg ziet net als de Maastrichtse politiek de realisatie van 800 woningen liever dan een megaloods in Limmel. Statenlid Wouter IJpelaar heeft het College van Gedeputeerde Staten om opheldering gevraagd en geopperd of er  geen betere locaties zijn voor de loods, bijvoorbeeld bij MAA-Airport. CDA Maastricht is verheugd met deze expliciete steun voor Limmel. ‘Samen maken wij een vuist voor de leefbaarheid in Limmel!’.

Lees hier de Statenvragen:

Geacht College,

De recente gebeurtenissen in de wijk Limmel (Maastricht) onderstrepen het belang van een zorgvuldig grondbeleid en regie vanuit de (lokale dan wel provinciale) overheid. Zowel de realisatie van 814 woningen als een city hub van 200 bij 70 meter zouden een impact op de omgeving Maastricht hebben. Het CDA deelt de mening van de gemeenteraad van Maastricht dat Limmel het meest geschikt is voor woningbouw en dat een city hub op deze locatie niet past.

  1. Deelt het College de mening van het CDA dat een city hub op de locatie Limmel ongewenst is?
  2. Welke andere locaties in Zuid-Limburg zouden volgens het College in lijn met de vastgestelde beleidskaders van de provincie het meest geschikt zijn voor een city hub?
  3. Is het College van mening dat het realiseren van een dergelijke city hub, een impact op regionale schaal zouden betekenen met betrekking tot logistiek en verkeer?
  4. Welke rol ziet het College voor zichzelf bij ontwikkelingen van deze schaal op het gebied van logistiek, bedrijventerreinen?
  5. Klopt het dat de ondernemer betrokken bij de ontwikkelingen in Limmel eigenaar is van een aanzienlijk perceel op Aviation Valley?
  6. Zo ja, zijn er voorwaarden met betrekking tot de termijn van ontwikkeling verbonden aan het eigendom van dit perceel?
  7. Zo ja, handhaaft het College op het voldoen aan de gestelde voorwaarden? Graag een toelichting.
  8. Onderschrijft het College de stelling van de ondernemer dat “het vliegveld te ver weg is” (5) om de city hub daar aan te leggen?
  9. Deelt het College de opvatting van het CDA dat een distributiecentrum uitermate aansluit bij de functie van Maastricht-Aachen Airport?

Het College van B&W van Maastricht heeft eerder aangegeven in goed vertrouwen gehandeld te hebben ten opzichte van de betrokken ondernemer (1), maar desondanks onverwachts geconfronteerd te zijn met de wending die het project heeft gekregen. (2) De ontwikkelingen onderstrepen het belang van de Provinciale Omgevingsvisie en zorgvuldig grondbeleid voor een gerichte ontwikkeling. Met de keuze van het College om ook in kaart te brengen wat de impact en consequenties zijn van een functieverandering van het luchthaventerrein MAA (3), is het volgens het CDA van belang dat de provincie grip houdt op de ontwikkeling van het omliggende gebied zodat een gerichte ontwikkeling kan plaatsvinden. Tegelijkertijd lezen wij dat de bij Limmel betrokken ondernemer een perceel van 27 hectare bezit op Businesspark Aviation Valley nabij Maastricht-Aachen Airport (4).

Graag zien wij beantwoording binnen de daarvoor gestelde termijn tegenmoet.

Namens de CDA-fractie,
Wouter IJpelaar Statenlid CDA

(1) Waar liet Maastricht het liggen in de kwestie-megaloods?, De Limburger, https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210831_95340228

(2) Wethouder: ‘Wisseling eigenaar grond Limmel erg onverwacht’, 1Limburg, https://www.1limburg.nl/wethouder-wisseling-eigenaar-grond-limmel-erg-onverwacht?

(3) Mededeling portefeuillehouder inzake proces integrale besluitvorming Maastricht Aachen Airport, brief gedeputeerde Satijn van 7-9-2021.

(4) Door verborgen deal veranderde in vier maanden tijd het plan voor een idyllische woonwijk in Maastricht in een megaloods aan de Maas, De Limburger, https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210820_93466385

(5) Door verborgen deal veranderde in vier maanden tijd het plan voor een idyllische woonwijk in Maastricht in een megaloods aan de Maas, De Limburger, https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210820_93466385

Leave a comment