Skip links

CDA bijeen in Wolder

Tweede Kamerlid Inge van Dijk en landelijk partijstrateeg Andre Poortman praatten de leden bij op een succesvolle bijeenkomst en ALV in Wolder.

Op woensdag 3 juli jl. werd voor onze leden van de afdeling Maastricht en andere belangstellenden een Algemene Ledenvergadering gehouden die druk werd bezocht. In het kader van ons beleid om steeds in verschillende buurten van onze stad te vergaderen, waren we deze avond te gast in de Greune zaol in Wolder.

Na een welkom door onze voorzitter Murk Peutz werden onze twee gasten verwelkomd: Inge van Dijk (lid van de Tweede Kamer) en André Poortman (medewerker van het Wetenschappelijk Instituut). Vervolgens ging onze penningmeester Ralph Essers de Jaarrekening over 2023 toelichten, welke een gezonde financiële situatie van onze afdeling laat zien. Penningmeester en bestuur werd décharge verleend voor het gevoerde beleid.

Inge van Dijk ging daarna allereerst in op de actuele politieke situatie op deze dag, waarop het nieuwe kabinet voor het eerst in debat ging met de Tweede Kamer die zich die dag niet van haar beste kant liet zien. Inge wees op het feit dat er zomaar door de zaal werd geroepen door leden en dat dit zeker niet paste bij de fatsoenlijke politiek en democratische ethos waar het CDA voor staat. Vervolgens ging zij in op de rolwisseling die de fractie doormaakt van fractie van een coalitiepartij naar een fractie van een oppositiepartij. Het CDA zal steeds constructieve voorstellen die passen in onze visie steunen en anders een duidelijk tegengeluid laten horen. Inge wees er ook op dat de fractie eraan moet wennen om niet alleen met zoveel minder leden te moeten functioneren, maar ook met zoveel minder medewerkers. Inge gaf aan graag zoveel mogelijk gevoed te worden voor haar werk met vragen over en concrete voorbeelden van zaken die in onze samenleving spelen, iets waar de zaal graag gebruik van maakte en zorgde voor veel vragen voor en interactie met Inge.

Onze wethouder Hubert Mackus en onze fractievoorzitter Gabriëlle Heine gingen hierna in op de huidige situatie in Maastricht. Gabriëlle noemde met name de motie van het CDA om niet professionele mantelzorgers (bijv. kinderen die één van hun ouders dagelijks mee helpen te verzorgen) net als professionele verzorgers een vrijstelling te geven voor parkeertarieven bij de woning van die ouder. Met een krappe meerderheid heeft het CDA deze motie weten binnen te halen en daarmee heel veel mantelzorgers in Maastricht geholpen. We hebben weer eens laten zien dat de politiek echt iets ten gunste voor onze inwoners kan veranderen!

Met André Poortman werd uitvoerig gesproken over ‘het CDA terug naar de basis’. André wees op het feit dat veel partijen hun ideologische veren al langer geleden hadden afgeschud, doch dat het CDA haar idealen niet had afgeschaft maar wel te weinig had ingebracht. Bij onze deelname aan de diverse kabinetten gingen we te veel mee in het gesloten compromis en lieten we te weinig onze eigen opvattingen zien, waardoor we voor onze kiezers minder herkenbaar werden. In een geanimeerde discussie met veel leden uit de zaal werd dit onderwerp en waar het CDA voor staat uitvoerig besproken.

Deze boeiende avond werd door de voorzitter afgesloten, waarna er nog een gezellig informeel napraten aan de bar plaatsvond.

Leave a comment