Skip links

Burgerraadsleden geïnstalleerd

In de raadsvergadering van 10 april zijn onze CDA-burgerraadsleden geïnstalleerd. Elke gemeenteraadsfractie in de gemeente Maastricht mag maximaal drie burgerraadsleden inzetten ter ondersteuning bij het raadswerk. Florence van der Heijden-Schaaf, Gabrielle Heine en M’Hassan Es-Sadki zullen onze vijf CDA-gemeenteraadsleden gaan ondersteunen. Dames en heer van harte gefeliciteerd met jullie installatie!

Samen werken wij aan een stad die we door willen geven!

Leave a comment