Skip links

Bruisend begin politiek seizoen CDA Maastricht

Ieder jaar opent het CDA Maastricht traditiegetrouw het politieke seizoen met een bruisend zomerfeest. Ditmaal op 25 september in de grote tuin van het huis van fractievoorzitter Gabriëlle Heine en haar partner Wouter. De weergoden waren ons die middag goed gezind, want op een klein buitje na mochten we ons verheugen in een lekker zonnetje met een behaaglijke temperatuur. Na de koffie met Limburgse vlaai en opening door de voorzitter leidde onze nieuwe wethouder Hubert Mackus de bijeenkomst in.

Hubert ging eerst in op de landelijke politieke ontwikkelingen en de consequenties die deze ook hebben voor de Maastrichtse politiek, met name voor de op te stellen begroting. Daarna gaf hij ons een inkijkje in zijn ervaringen van de afgelopen weken als wethouder en vertelde dat hij met veel plezier zijn werk kan doen. Hij hoopt ook heel snel in Maastricht te kunnen gaan wonen. Politiek inhoudelijk wilde hij nog niet veel vertellen, omdat hij dat graag wilde doen op de algemene ledenvergadering van woensdag 28 september.

Daarna gingen zo’n vijftig aanwezigen onder het genot van een drankje gezellig met elkaar aan de praat. Dat informele deel van deze bijeenkomst vormde een belangrijk element in dit zomerfeest. Al vrij snel kwam de dienstauto voorrijden van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen, die van haar vorige afspraak naar dit feest kwam. Na iedereen begroet te hebben, gaf de voorzitter haar het woord. Vivianne vertelde allereerst dat ze het heel fijn vond om weer te midden van de mensen van de afdeling te zijn en gaf aan dat contact ook heel belangrijk te vinden. Ze nodigde iedereen ook uit om vragen of zaken waar mensen mee zitten naar haar te sturen, zodat ze goed weet wat er hier leeft. Vervolgens ging ook zij in op de landelijke ontwikkelingen en de belangrijke rol die het CDA daarin speelt, zonder dat dit in de media duidelijk naar voren kwam. Dat betreft met name de rol van de Staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij, zonder wiens inzet er geen energieplafond zou zijn op Prinsjesdag.

Van deze gelegenheid werd door de voorzitter ook gebruik gemaakt om leden van het campagneteam die bezig zijn geweest met het plaatsen van borden e.d. in het zonnetje te zetten en deze te bedanken met een goede fles wijn. De middag werd op informele wijze gezellig afgesloten met een bandje met zangeres en met broodjes en hapjes. Dat dit een succesvolle bijeenkomst was, bleek uit de breed gedragen wens om hier een vaste traditie van te maken.

Leave a comment