Skip links

Binnensporttarieven verlagen met 10%

Het CDA Maastricht is van mening dat de huurtarieven voor de binnensportverenigingen buitenproportioneel zijn. Echter in het raadsvoorstel Tarievennota Sport staat dat de binnensporttarieven ongewijzigd blijven. Daarom willen wij de binnensporttarieven stadsbreed met 10% verlagen met ingang van seizoen 2018-2019. Binnensport moet voor iedereen betaalbaar blijven! Het voorstel krijgt steun van PvdA, MV, LPM, PVM en Lid-Den Broeder.

Bekijk het fragment op RTV Maastricht hier >>

Hieronder kunt u het amendement vinden wat wij, samen met andere oppositiepartijen, hebben ingediend.


 

De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 28 november 2017,

behandelende het raadsvoorstel 2017-21776: Tarievennota Sport

 

Constaterende dat:

 

  • Het raadsvoorstel is gebaseerd op eerlijkheid en transparantie;
  • Het raadsvoorstel de binnensporttarieven ongewijzigd laat;
  • De binnensportverenigingen het een gemiste kans vinden dat de binnensporttarieven niet worden herzien;
  • De financiële kloof tussen de buiten- en binnensport alleen via de buitensport wordt aangepakt;
  • Deze verkleining weinig effect heeft op het redelijk verkleinen van de financiële kloof tussen de buiten- en binnensport.

 

Overwegende dat:

 

  • Het verlagen van de binnensporttarieven met 10% ongeveer €50.000,- euro op jaarbasis vraagt van de sportbegroting (brief van 11 oktober 2017);
  • Dit bedrag voor de sportbegroting geen grote impact heeft;
  • Een verlaging met 10% voor de binnensportverenigingen een grote positieve impact heeft;
  • Binnensport in verenigingsverband hiermee betaalbaar blijft.

 

Besluit:

 

Beslispunt 1: ‘Akkoord gaan met het ongewijzigd laten van de binnensporttarieven’

te wijzigen in:

  • ‘Binnensporttarieven verlagen met 10% met ingang van seizoen 2018-2019’

 

Niels Peeters                         Anita van Ham                       Jan Hoen

CDA Maastricht                     PvdA Maastricht                    Maastrichtse Volkspartij

 

Kitty Nuyts                             Jo Smeets                              Marianne den Broeder

Liberale Partij Maastricht     Partij Veilig Maastricht         Lid-Den Broeder

 

Leave a comment