Skip links

Bijeenkomst Waterveiligheid in Maastricht

Na de zomer van 2021 staat het onderwerp waterveiligheid stevig op de agenda bij het Rijk en de regio. De urgentie om Limburg van droge voeten te voorzien, heeft er afgelopen najaar toe geleid dat Rijk, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en de gemeente Maastricht het samen eens zijn geworden om onder de naam Maas 2050 tot een plan voor de waterveiligheid te komen. Dat is belangrijk voor onze stad omdat bij hoge waterstanden in de Maas overstromingen dreigen in de lager gelegen delen. Wat dit nieuwe plan behelst is het beste terplekke te zien. Daarom organiseert CDA Maastricht deze zomer een bijeenkomst met hoogwaterwandeling. De datum wordt binnenkort bekend gemaakt. Wilt u meer weten wat er rondom de Maas in Maastricht gaat gebeuren en welke kansen dat met zich meebrengt, hou dan onze website in de gaten.

Het programma zal er als volgt uit gaan zien:

9:30 Inloop

10:00 Aanvang

Korte toelichting over belang en kansen van waterveiligheid door Nol Beckers (AB-lid Waterschap Limburg), Mirjam Depondt (lid Provinciale Staten) en Hubert Mackus (wethouder gemeente Maastricht)

Presentatie over het project Maas 2050 door Sabine Kern (programmadirecteur provincie Limburg)

11:15 Wandeling met toelichting langs de Maas

12:00 Afsluiting

Toegang is gratis.

Leave a comment