Skip links

Begroting!

mat_brullValt Maastricht van de regen in de drup of komt na regen nog zonneschijn voor het meest duurzame zwembad van Nederland?

Afgelopen maand werd nog maar eens duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is om de begroting van het nu één jaar draaiende Geusseltbad op orde te krijgen.

Het leek allemaal zo mooi nadat de raad het eens werd over één nieuw te bouwen zwembad. Hier ging een lange beraadslaging in de raad aan vooraf over de tarieven voor de verenigingen en de toegangsbewijzen. De tarieven moesten omhoog om de exploitatietekorten zo laag mogelijk te houden.

Ook moest de begroting en meerdere malen de prognose naar beneden bijgesteld worden, ondanks de verzekering dat de begroting reëel en goed was!

Door een artikel in de media werd de raad bijgepraat over de evaluatie van ‘het eerste jaar zwembad’.

Behoorlijk ‘verpopzakt’ nam ik kennis van de zeer grote verschillen tussen begroting en afrekening, verschillen tussen de 50% en zelfs meer dan 100% negatief

  • Onderhoudskosten gebruikersdeel €100.000 begroot, uitgave €300.000;
  • Reinigingskosten €25.000 begroot, uitgave €230.000;
  • Energiekosten niet inzichtelijk kunnen maken;
  • Bezoekers aantallen in 2007 begroot op 394.000, in 2012 bijgesteld naar 338.000. Uiteindelijk zijn er in het eerste jaar 291.000 bezoekers geweest.

Zoals u bovenstaand kunt zien, zijn vele posten ver onder de maat begroot. Daarnaast lopen er nog vier processen waarvan niet duidelijk is hoeveel geld dit nog de gemeente gaat kosten.

De nieuwe wethouder Sport geeft aan optimistisch te zijn, want de landelijke dalende trend van het aantal bezoekers aan zwembaden heeft dit bad doorbroken in vergelijking met de drie oude zwembaden van Maastricht. Toch blijft het Geusseltbad ver onder de maat t.o.v. de al bijgestelde prognose.

Tot nu toe is er dus een tekort van enkele tonnen wat nog kan oplopen door de nog lopende processen.

Het wordt hoog tijd dat Maastricht niet enkel aandacht heeft voor het hebben van het meest duurzame zwembad van Nederland, maar meer aandacht schenkt aan het op orde krijgen van de financiën van het bad.

Maastricht Sport vraagt nog één jaar de ruimte om niet begrote zaken op te nemen en sterker te gaan sturen op de uitgaven en efficiency.

Er zijn meer dossiers in Maastricht te benoemen, waarin de begroting uiteindelijk niet realistisch is gebleken.

Het CDA hoopt dat de gemeente lering trekt uit het zwembad-dossier en haar huishoudboekje beter gaat bijhouden bij andere en nieuwe projecten.

Wellicht is een onafhankelijke toetsing van de uitgaven van grote projecten een goed middel om de raad te informeren over de financiële vooruitzichten. De raad  zal in elk geval lering moeten trekken uit dossiers in het verleden en kritischer moeten kijken of projecten niet te rooskleurig worden voorgesteld.

 

Mat Brüll

Burger niet Raadslid

CDA Maastricht

Leave a comment