Skip links

Bastings (CDA) gaat zich richten op studie en CDA-jongeren

jimmy_bastingsCDA-burger-niet-raadslid Jimmy Bastings heeft in goed overleg met de fractie en het bestuur besloten zich voorlopig te richten op zijn rol als voorzitter van het CDJA en het afronden van zijn studie. De Christendemocraat is enkele maanden lid geweest van de fractie en heeft namens de partij enkele malen het woord gevoerd in de commissie Breed Welzijn. Ook heeft hij een motie voorbereid om alle communicatie vanuit de gemeente zowel in het Nederlands als in het Engels aan te bieden. Zo kunnen buitenlandse studenten gemakkelijker integreren en weten ze wat de regels zijn.

Bastings: “De dossiers in de commissie vind ik vanuit mijn achtergrond in de gezondheidswetenschappen bijzonder interessant, en het werkelijk iets kunnen betekenen voor Maastrichtenaren is voor mij altijd een belangrijke drijfveer geweest om mij hard in te zetten. Maar het afronden van mijn studie en mijn rol als voorzitter van de jongerenafdeling van het CDA kost momenteel veel tijd en helaas kan ik mij daardoor niet 100% inzetten binnen de commissie.”

Bastings blijft zich actief inzetten voor de Maastrichtse jongeren, zowel binnen als buiten het CDA. Hij blijft ook aan als voorzitter van CDJA Maastricht en zal in die hoedanigheid een bijdrage blijven leveren aan de CDA-afdeling.

Fractievoorzitter Vivianne Heijnen van CDA Maastricht “Ik begrijp Jimmy heel goed, ik ben zelf ook student geweest en het is goed dat hij aangeeft dat hij zich voorlopig wil richten op zijn studie en de CDA-jongerenafdeling. Jimmy heeft in de politiek zijn passie gevonden en we zullen in de toekomst nog veel van hem horen!”

Leave a comment