Skip links

art. 47 vragen uitspraak halvering huur horeca

Betreft: art. 47 vragen uitspraak halvering huur horeca

Geacht College, 

Twee horecaondernemers uit Den Haag hoeven van de rechter maar de helft van hun huur te betalen, met terugwerkende kracht. Deze uitspraak kan grote gevolgen hebben voor niet alleen horecaondernemers, maar ook winkeliers. Het CDA Maastricht heeft hierbij de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van de uitspraak in de bodemprocedure door de Haagse rechtbank?
  2. Kunt u aangeven wat deze uitspraak voor een gevolgen gaat hebben voor Maastrichtse horecaondernemers en winkeliers? 
  3. Kunt u aangeven wat dit specifiek betekent voor ondernemers die huren van de gemeente Maastricht? En hoeveel (horeca)ondernemers van de gemeente huren? 

De KHN roept haar leden op om niet meteen minder huur te betalen om eventuele strijd met hun verhuurders te voorkomen. 

  1. Kan de gemeente Maastricht hierin een verbindende rol spelen door bijvoorbeeld in gesprek te gaan met de belangenvereniging van particuliere verhuurders? 

In afwachting van uw antwoord, 

Niels Peeters
Gabrielle Heine

Namens de CDA fractie van Maastricht

Leave a comment