Skip links

Hulp voor volkstuinen

Betreft: art. 47 vragen Slecht nieuws voor volkstuinen

Geacht College,

De gemeente Maastricht zou eind vorig jaar volkstuinders hebben aangeschreven om binnen 3 maanden kassen, rasters en opstallen te verwijderen. Vandaar stellen wij de volgende vragen:

1. Kunt u bevestigen dat u eind december 2020 een brief hebt verzonden naar alle besturen van volkstuinen in Maastricht en kunt u deze met ons delen?

2. Kunt u bevestigen dat in deze brief een verbod wordt vermeld op alle kassen, rasters en opstallen hoger dan 50 cm?

3. Indien vraag 1 en 2 bevestigd worden, wat is de reden van dit schrijven en het hierin aangehaalde verbod? Welk doel dient dit?

4. Bent u het met ons eens dat juist in deze Corona-periode een dergelijk schrijven voor de nodige problemen zorgt? En dat een dergelijk verbod het hobbymatig uitvoeren van een volkstuin haast onmogelijk maakt?

5. Wat zijn de vervolgacties die u onderneemt naar aanleiding van deze brief?

In afwachting van uw antwoord,

Willy Quaaden, burgerraadslid
Mat Brüll, raadslid
Namens de gemeenteraadsfractie van CDA Maastricht

Leave a comment