Skip links

Aanpak jeugdwerkloosheid op de kaart door CDJA Maastricht

jimmy_bastingsOmdat uit cijfers bleek dat de jeugdwerkloosheid in Maastricht hand over hand toeneemt heeft Jimmy Bastings, voorzitter van het CDJA in Maastricht, samen met andere jonge christendemocraten in de provincie aandacht gevraagd voor deze jeugdwerkloosheid. Bastings, kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen namens het CDA: “De toegenomen werkloosheid is niet alleen schadelijk voor onze economie, maar vooral ook voor het toekomstperspectief van veel jongeren”. Veel talent gaat verloren, doordat veel jongeren noodgedwongen thuiszitten en een beroep moeten doen op een WW-uitkering omdat ze geen passende baan kunnen vinden in de afgelopen maanden. De angst voor een ‘verloren generatie in Limburg’ neemt onder de gehele bevolking toe, net als de roep om hier daadkrachtig op in te grijpen.

Deze oproep was niet aan dovemans oren besteed. De provincie Limburg heeft sinds de oproep, na het indienen van een motie door CDA-Statenlid Janssen op 8 november 2013, besloten actie te ondernemen en concrete maatregelen getroffen. Zo gaat de provincie met steden en gemeenten specifieke pilots opzetten om de werkloosheid onder jongeren te verlagen, en gaat Gedeputeerde Staten onderzoeken of het direct stimuleren van de werkgelegenheid via leerwerkplekken, startersbeurzen of studiefondsen een mogelijkheid is.

Ondertussen heeft Provinciale Staten al meer concrete stappen gezet door jongeren, met financiële ondersteuning van de provincie, meer ervaring op te laten doen bij bedrijven tijdens en direct na het volgen van een opleiding. Een stap in de goede richting, volgens de jongeren van het CDA.

“Jeugdwerkloosheid is een thema wat je alleen niet kan oplossen. Juist daarom hebben we de oproep ook gericht aan de provincie Limburg. Ik denk dat ook juist die gezamenlijke aanpak cruciaal is geweest voor het succes van onze oproep en de successen die inmiddels geboekt zijn”, aldus Bastings. “Maar we zijn er nog niet. Het is ook de taak aan een nieuw college in Maastricht om de goede weg die de provincie is ingeslagen verder te volgen en concrete resultaten te boeken. Goede moties beleggen geen boterham, meer banen voor jongeren zijn dringend nodig.”

U kunt hier de brandbrief te vinden >>

Leave a comment