Maak kennis met de raadsleden en burger-niet-raadsleden van het CDA Maastricht. Klik op de foto voor een beschrijving van de mensen achter het CDA. Heeft u vragen aan het CDA Maastricht? Maak dan gebruik van ons contactformulier (algemeen) of stel uw vraag aan afdelingsvoorzitter Maurice van der Loo of fractievoorzitter Vivianne Heijnen.

peter_geelen
Vivianne Heijnen
raadslid,
voorzitter fractie
Peter Geelen
raadslid
Jos Gorren
raadslid
Genoveef Leers-Poelmans
raadslid

 

 
Jan Janssen
raadslid
Gea van Loo
raadslid
Niels Peters
raadslid

 

     rob_frombach
 Nol Beckers
burger-niet-raadslid,
secretaris, penningmeester
Mat Brüll
burger-niet-raadslid
Rob Frambach
burger-niet-raadslid

 

De fractie van het CDA Maastricht bestaat uit 7 raadsleden en 3 burger-niet-raadsleden: Mat Brüll, wijkkandidaat voor Limmel en Nazareth en Nol Beckers, wijkkandidaat voor Wyck en tevens secretaris en penningmeester van de fractie. Rob Frambach is stadsbreed actief op gebied van sport, jeugd en gezin. De CDA fractie heeft in het fractiereglement vastgelegd dat burger leden volwaardig deel uit maken van de fractie en gelijkwaardig stemrecht hebben

De fractieleden van het CDA Maastricht hebben de volgende aandachtsgebieden:

Werkwijze fractie

De fractie werkt met fractiegroepen . Hierbij wordt gewaarborgd dat dossiers door meerdere fractieleden gedragen worden.

De fractiegroepen zorgen zelf voor agendering en voorbereiding van hun dossiers.

Groep bereid vergadering voor en komt met een gezamenlijk standpunt naar de fractie. Hiervoor wordt een format gebruikt. De format dient ook als factsheet.

Woordvoerder raad moet kunnen terugvallen op de format.

Ervaren raads en burgerleden zijn verantwoordelijk voor het inwerken van nieuwkomers.

Algemene Zaken ( Bestuur, Dienstverlening, Veiligheid): Vivanne Heijnen /  Nol Beckers

Sociale domein Zorg, welzijn, Armoede: Genoveef Leers Poelmans  /  Gea van Loo

Stadsbeheer , milieu en mobiliteit: Peter Geelen / Mat Brüll /  Jan Jansen

Economie , toerisme / evenementen: Nol Beckers / Niels Peeters /  Rob Frambach

Sport en jeugd en gezin: Jos  Gorren /  Mat Brüll / Rob Frambach /  Gea van Loo

Onderwijs: Niels Peeters / Nol Beckers

Buurten / Wonen: Mat Brüll / Jan Janssen

Stadsontwikkeling: Jan Jansen /  Nol Beckers

Cultuur en Verenigingen ( niet sport ): Jan Jansen / Vivianne Heijnen / Nol Beckers