Het CDA Maastricht heeft ruim 300 leden. De afdeling organiseert meerdere malen per jaar een algemene ledenvergadering (ALV). Leden worden dan door de CDA-fractie en het afdelingsbestuur geïnformeerd over actuele politieke ontwikkelingen.

De gemeenteraadsfractie van het CDA maakt een onafhankelijke afweging t.b.v. politieke besluitvorming. Het bestuur draagt zorg voor de organisatie van de algemene ledenvergaderingen, bereidt de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen voor en vertegenwoordigt het CDA Maastricht lokaal, provinciaal en landelijk.

Heeft u vragen aan het bestuur van CDA Maastricht? Maak dan gebruik van ons contactformulier (algemeen) of stel uw vraag aan afdelingsvoorzitter Maurice van der Loo of fractievoorzitter Vivianne Heijnen.

 willem_wolters_bestuur
Maurice van der Loo
voorzitter
Willem Wolters
secretaris
Enno Soeren
penningmeester

 

 jan_scheele  florence_van_der_heijden_schaaf
Jan Scheele
Communicatie
Leon Kerckhoffs Florence
van der Heijden-Schaaf 

 

Vivianne Heijnen
adviseur van het bestuur