CDA vlag

Het CDA Maastricht staat voor:

 1. Luisteren naar mensen en hun ideeën om te bekijken wat nodig is in hun buurt en wat  beter kan in de stad.
 2. Kiezen en verantwoordelijkheid nemen voor wat wel en niet kan.
 3. Doen door keuzes te vertalen in acties.

Denk met ons mee over de uitwerking. Denk mee over nieuwe oplossingen voor vandaag en morgen. Het CDA nodigt u uit mee te praten.

3 Speerpunten

Werken

 • Steunen van initiatieven van kleine en grote ondernemers en stimuleren van investeringen.
 • Speciale aandacht geven aan bedrijven in wijken, buurten en in het centrum.
 • Verlagen van drempels voor ondernemers en starters.
 • Denken vanuit oplossingen en kansen met een servicegerichte ondersteuning door de gemeente.
 • Inrichten van adviesloketten en serviceloketten voor ondernemers.

Wonen

 • Vertalen van veranderende woonbehoeften naar nieuwe woonvormen: combinatiewonen, generatiewonen, zorgwonen.
 • Voorrang geven aan het wonen in de eigen omgeving door hulp, zorg en voorzieningen in de wijken en dichtbij te organiseren.
 • Ontwikkelen van evenwichtige wijken met woningen voor gezinnen, starters, studenten en ouderen.
 • Verbeteren van de aankleding van de wijken met speeltuintjes voor kinderen, banken voor ouderen en ontmoetingsplaatsen voor jongeren.

 Leven

 • Terugdringen van het gevoel van onveiligheid of  (drugs-) overlast.
 • Centraal stellen van wijken en ontwikkeling van wijken, buurtraden etc. (invoeren van geoormerkte budgetten) om dichtbij en samen met de burgers verbeteringen te realiseren.
 • Ondersteunen van burgers met initiatieven.
 • Realiseren van maatwerk per wijk voor veiligheid en zorg.
 • Verbeteren van de leefbaarheid door goede voorzieningen zoals buurthuizen, wijkcentra en ontmoetingsplaatsen te realiseren.

5 Thema’s, die onze doelen ten aanzien van wonen, werken en leven ondersteunen:

 1.    Maastrichts Zorgmodel

 • Maatwerk, kleinschalige oplossingen en samenwerking van professionals en mantelzorgers.
 • Kerken, moskeeën, synagogen en levensbeschouwelijke organisaties betrekken bij het nieuwe zorgbeleid.
 • Extra aandacht voor gezinnen in armoedesituaties en de jeugdzorg.

 2.    Maastricht onderwijsstad

 • Ontwikkelen van ‘stad met universiteit’ naar een echte ‘universiteitsstad’.
 • Investeren op alle niveaus van onderwijs en talentontwikkeling.
 • Inzetten op (hoogwaardige) kenniseconomie en een innovatieve arbeidsmarkt.
 • Stimuleren van behoud van talent in de regio.

 3.    Sport doe je samen en is gezond

 • Investeren in vitale verenigingen, accommodaties en in mensen.
 • Verbetering van kwaliteit van de sport door samenwerking van verenigingen.
 • Optimaliseren van het gebruik van voorzieningen door combinatie van gebruikers.

 4.    Maastricht Cultuurstad en erfgoed

 • Steun voor amateurkunsten en volkscultuur .
 • Interactie en verbinding professionele kunst en amateurkunst.
 • Blijvende zorg voor het Maastrichts cultureel erfgoed.

 5.    Duurzaamheid en bereikbaarheid

 • Zorg voor toekomstig leefklimaat en (verbetering) leefmilieu.
 • Stimuleren van burgerinitiatieven en milieuprojecten.
 • Goede bereikbaarheid van de stad en de wijken en mobiliteit.
 • Vernieuwen van grensoverschrijdende verbindingen openbaar vervoer.
 • Maatwerk parkeerbeleid voor bewoners in de wijken,  bezoekers en toeristen.
 • Niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt.