Blog

110 of 49 items

Help!!! De groene loper komt er aan!

by Pers & Communicatie

Afgelopen zaterdag druppelde het ook al uit de pen van onze vriend John Hoofs onder de noemer Allebonneur. Wat is het geval? Afgelopen week heb ik alle moed bij elkaar geharkt en ben met mijn eega een stuk de groene loper gaan fietsen. Via het Wittevrouwenveld fietsten we richting het MVV-stadion. Achter het MVV-stadion waar […]

Een patroonheilige voor politici

by Pers & Communicatie

Er zijn vele honderden heiligen. Zij zijn de patroon van de meest uiteenlopende zaken: planten en dieren, ziekten, activiteiten of beroepen. Niet alleen van oude beroepen, ook bijvoorbeeld de informatici kunnen een beroep doen op een eigen patroonheilige. Zelfs een minder eerbare beroepsgroep zoals die van de prostituees, mits berouwvol, heeft de aandacht van de […]

Belvedèrelaan? Wat is daar te doen?

by Pers & Communicatie

In het voormalige industrieterrein gelegen achter de Fort Willemweg is de nieuwe weg , Belvedèrelaan , gemaakt die vanaf de nieuwe Noorderbrug een goede verbinding met het Belgische achterland tot stand gaat brengen. Ook moet in dit gebied een concentratie van winkels op het gebied van bouwmarkten, tuin, sfeer en woon-inrichtingswinkels ontstaan. De Gamma zit […]

Eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning

by Pers & Communicatie

De CDA-fractie is bezorgd over de hoogtes van de eigen bijdragen die in toenemende mate gevraagd worden voor zorg en ondersteuning. Zeker omdat voor algemene voorzieningen de kostprijs in rekening gebracht mag (gaan) worden. Met name de middeninkomens zullen dit gaan merken in hun portemonnee. Door de decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten is ook de […]

Het tramdossier: het CDA is er klaar mee!

by Pers & Communicatie

Het CDA is er eigenlijk helemaal klaar mee. Eigenlijk willen er niet te veel woorden meer aan vuil maken. Jullie weten hoe wij erin zitten. Wij hebben vanaf de tracekeuze in 2011 de raad met argumenten proberen te overtuigen van de vele risico’s, kostenoverschrijdingen en of dit technisch wel uitvoerbaar is. Dit prestigeproject Tram Vlaanderen-Maastricht, […]

Vervolgvragen gesteld over het nieuwe beleid woningsplitsing en omzetting naar kamers

by Pers & Communicatie

Bekijk hier de nieuwe antwoorden. Eerder stelden wij vragen aan het college over het nieuwe beleid woningsplitsing en omzetting naar kamers. Hierop kregen wij recentelijk de antwoorden. Naar aanleiding van uw beantwoording op de art. 48 vragen van 18 september j.l. zijn er nog onduidelijkheden blijven bestaan omtrent het gekozen woningsplitsingsbeleid. Om die reden heeft de CDA […]

(Student)hotel?

by Pers & Communicatie

Het belangrijkste en grootse gebied in onze stad waar nog ontwikkelingen mogelijk en nodig zijn, is het Belvederegebied. En daar gebeurt veel; het nieuwe filmhuis wordt ontwikkeld, de Muziekgieterij heeft er een plek gekregen, op korte termijn gaat de Pathé open, de Noordenbrug krijgt een andere aanlanding, het Frontenpark groeit langzaam maar zeker naar een […]

Zomereenzaamheid

by Pers & Communicatie

Eindelijk leuke dingen doen, eindelijk ontspanning, eindelijk rust! Kijkt u ook zo uit naar de zomervakantie? De meeste mensen plannen een vakantie of dagjes weg. Persoonlijk vind ik het juist heerlijk om in het zomerseizoen thuis te blijven. Stil op straat, rustig in de winkels, geen afspraken, geen vergaderingen. Ook thuis heb je dan een […]

Gasinfarct ook in Maastricht?

by Pers & Communicatie

Het CDA heeft kennis genomen van berichten in de media (Stentor 21 mei 2015) over gasinfarcten die tot twee keer toe een wijk in Apeldoorn lam legden. Deze ontstonden doordat decennia geleden twee buizen gezamenlijk in een sleuf werden gelegd: een waterleidingbuis onderin en een gasbuis daarboven. Voor de waterleidingbuis werd nogal eens een buis […]